Struts2 Introduction

Alican Akkuş bio photo By Alican Akkuş Comment

Struts2

Apache çatısı altında olan, open-source, esnek ve genişletilebilir olan, MVC yaklaşımını destekleyen bir web frameworküdür.

Not : Esnek ve genişletilebilir ne ola ki? Bu kavramlar bolca tutoriallarda, yazılarda vs dolaşır. Esnek ve genişletilebilir size birşeyler çağrıştırabilir, bunu yazılım gözü ile değerlendirelim. Esnek : Kullandığınız tool, framework vs yapısı itibari ile değişikliklerden ne kadar etkileniyor. Bu değişiklere adapte olabilir mu? Flexible kavramının birçok bilimde karşılığı vardır, mühendislik anlamında ise çevresinde gelişecek olan değişiklere karşı tutumu/davranışı olacaktır.

Genişletilebilir : Kullandığınız tool, framework vs size ne kadar ek katman/özellik vs eklemeye/düzenlemeye izin veriyor. Örneğin bir export app düşünelim, export destination olarak Local File System, DB, FTP vb olabilir. Yarın müşteri, ben Messaging Service katmanına da export almak istiyorum diyebilir. Yazdıgımız uygulamaların genişletilebilir özelliği bu noktada devreye girecektir.

Struts2’nin temel avantajları şunlardır;

 • MVC tabanlı.
 • POJO tabanlı actions
 • AJAX support
 • Views plugin support
 • Views tag support
 • Theme and internalization support

Strut2 Starter Project

Struts2’ye giriş yapacağımız örneğe geçelim. Öncelikle Struts2 de dosya/dizin yapısı nasıldır ona bakalım;

project(web-app)
  
  

└───WEB-INF
  |───classes
|  |   └─── class files
|  |   └─── struts.xml
  │───web.xml
  
  └───libs
     lib
     lib
     ...
  
└───JSP
  │─── jsp page
  │─── jsp page

└───Static resources  

Struts2 de Controller kısımları pure Pojo class’larından oluşmaktadır. Bunları action olarak isimlendireceğiz. Action tanımı, Annotation based yada xml conf based olmak üzere 2 şekilde yapabiliriz. XML conf seçecek olursak config dosyasının WEB-INF\classes dizini altında olması gerekmektedir. Development anında ..\src dizini altında ben bulunduruyorum, deployment assembly olarak src dizini WEB-INF\classes altında taşındığı için bir problem oluşmuyor.

Öncelikle bir proje oluşturalım; Dynamic Web Project oluşturalım. Struts2 için gerekli lib’leri şuradan indirebilirsiniz. Eclipse üzerinden Struts2 için user library oluşturalım;

user library

Build Path ve deployment assembly ayarlarının şu şekilde düzenleyelim;

Build Path; build path

Deployment assembly; build path

Bir tane action oluşturalım;

com.caysever.action paketi altında oluşturacağız. HelloWordAction;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
package com.caysever.action;

public class HelloWordAction {

  String message;

  public String execute(){
  	message = message + " - Struts2 Starter Project";
  	return "success";
  }

  public String getMessage() {
    return message;
  }

  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }
}

HelloWord class içerisinde message adlı bir field ve execute adlı bir method bulunmakta. Yapacağımız config ile execute methodunu action olarak tanımlaycağız. Config’e bakalım;

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE struts PUBLIC
  "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.0//EN"
  "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.0.dtd">
<struts>

	<package name="default" extends="struts-default">
		<action name="hello" class="com.caysever.action.HelloWordAction">
			<result name="success">/hello.jsp</result>
		</action>
	</package>

</struts>

Detaylarına daha sonra değineceğiz, root elementimiz struts olacaktır. Altında package ile action tanımı yapıyoruz. Action’a bir name, handle edileceği bir class ve result tanımı yaptık. Execute methodu içerisinde retuern “success”; ifadesi burada result ile belirlenen view’lara map edilir. Execute action’dan success dönülürse istek hello.jsp forward edilecektir.

Dikkat ederseniz config içerisinde execute methodunun adını vermedik. Struts’da action name default olarak execute gelmektedir. Eğer method name belirtilmedi ise ve class içerisinde birden fazla execute var ise Struts isteği kısmen handle edebilecektir. Buna daha sonra değineceğiz.

index.jsp dosyamıza bakalım;

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
	pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Struts2 Starter Project</title>
</head>
<body>

	<div class="container">
		<form action="hello">
			<fieldset>
				<!-- Form Name -->
				<legend>Hello</legend>

				<!-- Text input-->
				<label for="message">Message : </label>
				<s:textfield id="message" name="message" type="text"
					placeholder="Your first name" class="form-control input-md"
					required="" />
				<s:submit></s:submit>
			</fieldset>
		</form>

	</div>

</body>
</html>

Form’u hello action’a gönderiyoruz. HelloWordAction ise mesaja birşeyler ekleyip hello.jsp sayfasına iletiyor. hello.jsp dosyamıza bakalım;

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
	pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Hello Struts2</title>
</head>
<body>

	User message : ${message}

</body>
</html>

Struts intercept tanımı yaparak gelen url isteklerini dinlemesini sağlaycağız. Bu sayede Struts, gelen isteğin hangi actiona yönlendirileceğine karar verecektir. Bunun için web.xml dosyamıza aşağıdaki tanımı ekleyelim;

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd" id="WebApp_ID" version="3.0">
 <display-name>Struts2Starter</display-name>
  <welcome-file-list>
  <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
 </welcome-file-list>
 <filter>
  <filter-name>struts2</filter-name>
  <filter-class>org.apache.struts2.dispatcher.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter</filter-class>
  <init-param>
   <param-name>actionPackages</param-name>
   <param-value>com.caysever.action</param-value>
  </init-param>
 </filter>
 <filter-mapping>
  <filter-name>struts2</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
 </filter-mapping>
</web-app>

Struts’a com.caysever.action paketi altında aramasını söylüyoruz.

Run edelim; Deployment assembly; index page

Submit edelim; hello page

Request lifecyle içerisindeki adımalara bakalım;

 1. User, request’i başlatır.
 2. Struts filter yardımı ile url’i yakalar ve action mappings uygular. Bulamaz ise request lifecyle biter. Bulur ise action’a yönlendirir.
 3. Action da işlem yapılır ve result dönülür.
 4. Result bulunamaz ise request lifecyle kesilir.
 5. Result bulundu ise view’a bilgiler bind edilir.

Yukarıda genel itibari ile giriş yaptık. Struts’ın actionları nasıl handle ettiğine, verilerin nasıl bind edildiğine, actionların detayına ilerde değineceğiz.

Örnek uygulamaya şurada erişebilirsiniz.

Mutlu ve esen kalın.

A.Akkus

comments powered by Disqus